Tungebånd

Hva er stramt tungebånd?

De fleste assosierer stramt tungebånd med at man strever med å få tungen ut av munnen, og at tungen blir «hjerteformet» i forsøket på å få strekket tungen ut. Dette er én form for stramt tungebånd, og kalles «anterior tounge tie» (ATT).  Her er tungebåndet festet langt fremme mot spissen av tungen og kan være synlig som en tydelig hvit streng under tungen. Normalt utviklede tunger har en synlig streng under tungen også, men forskjellen mellom en normalt utviklede tunge og ATT er at tungen med stramt tungebånd kan ha betydelig mindre bevegelsesfrihet. Dette kan gi utfordringer med amming, svelging, spising og uttale.

Tungebåndet kan også være stramt på andre måter som ikke er like synlige. Dersom tungebåndet er festet på den bakerste delen av undersiden av tungen, ned mot tungerota, omtales det som «posterior tounge tie» (PPT). I slike tilfeller kan barnet få tungen godt av munnen, men strever oftest med bevegelser opp mot ganen og til sidene i munnen. Enkelt forklart: For mye vev sitter fortsatt fast til munnbunnen som gjør at tunga ikke får bevege seg like fritt som den skal. Dette kan få konsekvenser både for språklyder, samt amming, svelgfunksjon og spising.

Tungen er en muskel, og om denne muskelen ikke har full fleksibilitet, vil det ha innvirkning på flere funksjoner i kroppen.

Symptomer som kan være tegn på stramt tungebånd:

 • Dårlig sugetak ved amming
 • Klikkelyder ved amming
 • Kroppslig spenning ved amming
 • Refluks
 • Hosting etter svelging
 • Munnpusting/åpen munn i hvileposisjon
 • Gjentatte halsbetennelser
 • Gjentatte ørebetennelser
 • Snorking
 • Fordøyelsesbesvær
 • Vegring for tannpuss eller oversensitiv brekningsrefleks

Stramt leppebånd

Leppebåndet (strengen) på tannkjøttet over fortennene kan også være stramt, og festet for langt ned (mellom der fortennene er eller skal komme frem). Dette kan skape utfordringer ved amming, da babyen ikke får godt nok tak om brystet med overleppen, eller tannstillingen utvikler seg til å ha store mellomrom mellom fortennene. Noen barn kan også ha vegring for tannpuss.

Symptomer stramt tungebånd baby

Symptomer stramt tungebånd barn

Vårt tilbud:

Logopedene Meek & Schjelderup søker stadig ny kunnskap om dette området, noe vi aktivt gjør gjennom faglitteratur, samarbeid med fagpersoner og kursing.

Vi kan tilby en oral undersøkelse for å avdekke stramt leppe- og/eller tungebånd. Vi foretar alltid en oral undersøkelse, da det ikke er tilstrekkelig å rekke tungen ut for å vurdere dette.
Vi tilbyr veiledning i for- og etterkant av en kirurgisk korrigering av tungebånd, rådgivning om teknikker for å få mer bevegelighet i tungen og bedring av spise-, drikke- og svelgfunksjon.

Vi tilbyr ikke ammeveiledning, men vi kan bistå i arbeidet med å få denne hjelpen. Vi kan anbefale annet helsepersonell som kan være behjelpelig i barnets situasjon slik som osteopater, kiropraktorer og liknende yrkesgrupper som kan anbefales for barn som har ervervet mye spenninger i kroppen på grunn av stramt leppe- eller tungebånd.

Opplæringsloven og refusjon fra Helfo

Barn under 18 år går under Opplæringsloven og benytter det kommunale tilbudet i sin bostedskommune (f.eks logoped i PPT) – så fremt de har kapasitet og kompetanse på det gitte området det søkes hjelp om. Vi er behjelpelige med å undersøke tilbudet i deres bostedskommune. For å ta i mot henvisning med mulighet for refusjon for logopedisk behandling fra Helfo må det foreligge henvisning fra spesialist som presiserer at barnet faktisk har en diagnose som er refusjonsbetinget:

 • Dysfagi som følge av stramt tungebånd (ankyloglossi): vansker med spising eller svelging/vansker med å amme (får ikke tak, mye klikkelyder, kaster opp/gulper mer enn normalt m.m), vansker med å føre mat inn i munnen/spisevegring, vansker med å bevege mat inne i munnen (noe som er hensiktsmessig for å mestre å tygge og/eller frakte maten bak mot svelget) eller vansker med selve svelgeprossessen.

Når vi mottar henvisningen sender vi den til Helfo for godkjenning, hvor behandlingstiden er omtrent to uker. Dersom man ønsker time før Helfo-godkjenning, eller man ikke oppfyller krav til diagnose, følger vanlige takster for privat logopedbehandling (se under fanen priser på vår hjemmeside).

Voksne (over 18 år): Ta kontakt med oss, så undersøker vi med bostedskommunen din om de har et faktisk tilbud. Uttalelse fra lege med diagnosekriterie for refusjon fra Helfo (dysfagi).

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende drøfting rundt dine eller barnets behov.