OROFACIALE VANSKER OG TUNGEBÅND

Orofaciale funksjoner
Orofaciale funksjoner er betydelig for motoriske bevegelser som brukes ved blant annet spising og tale. En dysfunksjon i tunge-, leppe-, kjeve- og kinnfunksjon kan påvirke blant annet svelg og artikulasjon.

Årsakene kan være sammensatte:
– nedsatt muskelfunksjon (stramt tungebånd, operative inngrep/stråling)
– overfølsomhet eller nedsatt følsomhet i sanseorganene
– nevrologiske tilstander eller sykdommer (eks. Downs syndrom)
– oromotoriske uvaner (feks. å suge på tommelen)

Tegn på orofaciale vansker kan være:
– munnpusting, åpen munn i hvileposisjon
– tungepress (tongue thrust) ved svelg
– dysfagi
– uttalevansker

Hva kan gjøres?
Styrke og forbedre den orofaciale muskulaturen opp i mot vansken som foreligger.
Flere av våre logopeder er kurset i OPT (oral placement therapy) som fokuserer på auditiv, visuell og taktil stimulering for å bedre de muskulære funksjonene for tale. Her benyttes Talk Tools.

Stramt tungebånd (ankyloglossi)

De fleste assosierer stramt tungebånd med at man strever med å få tungen ut av munnen, og at tungen blir «hjerteformet» i forsøket på å få strekket tungen ut. Dette er én form for stramt tungebånd, og kalles fremre tungebånd («anterior tounge tie» – ATT).  Her er tungebåndet festet langt fremme mot spissen av tungen. Dette kan være synlig som en tydelig hvit streng under tungen.
Normalt utviklede tunger kan ha en synlig streng under tungen også, men forskjellen mellom en normalt utviklede tunge og stramt fremre tungebånd er at tungen med stramt tungebånd kan ha betydelig mindre bevegelsesfrihet.

Tungebåndet kan også være stramt på andre måter som ikke er like synlige. Dersom tungebåndet er festet på den bakerste delen av undersiden av tungen, ned mot tungerota, omtales det som bakre tungebånd («posterior tounge tie» – PTT).
I slike tilfeller kan barnet få tungen godt av munnen, men strever oftest med bevegelser opp mot ganen og til sidene i munnen. Enkelt forklart: For mye vev sitter fortsatt fast til munnbunnen som gjør at tunga ikke får bevege seg like fritt som den skal.

Både stramt fremre og bakre tungebånd kan gi konsekvenser for amming, svelgfunksjon, spising og produksjon av språklyder – da enhver restriksjon av tungens bevegelighet kan påvirke disse funksjonene.

Symptomer som kan være tegn på stramt tungebånd:

  • Dårlig sugetak ved amming
  • Klikkelyder ved amming
  • Kroppslig spenning ved amming
  • Refluks
  • Hosting etter svelging
  • Munnpusting/åpen munn i hvileposisjon
  • Snorking
  • Fordøyelsesbesvær
  • Spenninger og/eller smerter i kjeve, nakke eller rygg
  • Vegring for tannpuss eller oversensitiv brekningsrefleks

Stramt leppebånd

Leppebåndet (strengen) på tannkjøttet over fortennene kan også være stramt, og festet for langt ned (mellom der fortennene er eller skal komme frem). Dette kan skape utfordringer ved amming, da babyen ikke får godt nok tak om brystet med overleppen, eller tannstillingen utvikler seg til å ha store mellomrom mellom fortennene.

Hva kan gjøres?

Stramt tungebånd (ankyloglossi) diagnostiseres av spesialiserende lege med kjennskap til denne tilstanden. Om tungens bevegelighet hemmes av stramt tungebånd i slik grad at det har direkte innvirkning på spise- og talefunksjon bør korrigering/klipp hos spesialist vurderes.

Vi tilbyr en vurdering av tungefunksjon for spising og tale. Samtidig vil vi foreta en samtale hvor vi spør en del spørsmål opp i mot et eventuelt stramt tungebånd.
Vi kan gi veiledning og rådgivning om teknikker omkring bevegelighet av tungen og bedring av svelg- og talefunksjon.

Logopedene hos oss søker stadig ny kunnskap om dette området, noe vi aktivt gjør gjennom faglitteratur, samarbeid med andre fagpersoner, nettverk og kursing.

Helfo har godkjent ankyloglossi som diagnose for refusjon ved behandling hos logoped – vi er behjelpelige i søknadsprosessen om det er ønskelig.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende drøfting rundt dine eller ditt barns utfordringer.