OROFACIALE VANSKER & TUNGEBÅND

Orofaciale funksjoner

Orofaciale funksjoner er betydelig for motoriske bevegelser som brukes ved blant annet spising og tale. En dysfunksjon i tunge-, leppe-, kjeve- og kinnfunksjon kan påvirke blant annet svelg og artikulasjon.

Årsakene kan være sammensatte:
– nedsatt muskelfunksjon (stramt tungebånd, operative inngrep/stråling)
– overfølsomhet eller nedsatt følsomhet i sanseorganene
– nevrologiske tilstander eller sykdommer (eks. Downs syndrom)
– oromotoriske uvaner (feks. å suge på tommelen)

Tegn på orofaciale vansker kan være:
– munnpusting, åpen munn i hvileposisjon
– tungepress (tongue thrust) ved svelg
– dysfagi
– uttalevansker

Hva kan gjøres?
Styrke og forbedre den orofaciale muskulaturen opp i mot vansken som foreligger.
Våre logopeder er kurset i OPT (oral placement therapy) som fokuserer på auditiv, visuell og taktil stimulering for å bedre de muskulære funksjonene for tale og spising/svelging.


Stramt tungebånd (ankyloglossi)

Stramt tungebånd kan gi en nedsatt bevegelighet i tungen, og kan ha konsekvenser for spise-/svelgfunksjon og produksjon av språklyder. Både babyer, barn og voksne kan ha stramt tungebånd, og vi har god erfaring med logopedisk arbeid med ulike aldersgrupper.

De fleste assosierer stramt tungebånd med at man strever med å få tungen ut av munnen, og at tungen blir «hjerteformet» i forsøket på å få strekket tungen ut. Dette er én form for stramt tungebånd, og kalles fremre tungebånd (anterior tounge tie – ATT).  Ikke alle med stramt fremre tungebånd har en hjerteformet tunge, og evner å rekke tungen ut av munnen.
Ved ATT er tungebåndet festet lengre frem mot spissen av tungen, og sees ofte som en tydelig hvit streng under tungen.

Normalt utviklede tunger kan ha en synlig streng under tungen også, men forskjellen mellom en normalt utviklede tunge og stramt fremre tungebånd er at tungen med stramt tungebånd kan ha betydelig mindre bevegelsesfrihet.

Tungebåndet kan også være stramt på andre måter som ikke er like synlige. Den delen av tunga som er festet ned mot munngulvet bak bindevevet, omtales som bakre tungebånd (posterior tounge tie – PTT).
I slike tilfeller kan barnet få tungen godt av munnen, men strever oftest med bevegelser opp mot ganen og til sidene i munnen.


Symptomer som kan være tegn på stramt tungebånd:

 • Dårlig sugetak ved amming, klikkelyder ved amming
 • Kroppslig spenning ved amming
 • Refluks
 • Svelgevansker (dysfagi)
 • Hosting etter svelging
 • Fordøyelsesbesvær, grunnet feilsvelging
 • Munnpusting/åpen munn i hvileposisjon, grunnet at tungen ligger nede i munnen
 • Snorking
 • Spenninger og/eller smerter i kjeve, nakke eller rygg grunnet kompensering for nedsatt tungefunksjon
 • Vegring for tannpuss eller oversensitiv brekningsrefleks
 • Uttalevansker

Stramt leppebånd

Leppebåndet (strengen) på tannkjøttet over fortennene kan også være stramt, og festet for langt ned – mellom der fortennene er eller skal komme frem. Dette kan skape utfordringer ved amming, da babyen ikke får godt nok tak om brystet med overleppen.

Hva kan gjøres?

Stramt tungebånd (ankyloglossi) diagnostiseres av spesialiserende lege med kjennskap til denne tilstanden. Om tungens bevegelighet hemmes av stramt tungebånd i slik grad at det har direkte innvirkning på spise- og talefunksjon bør korrigering/klipp hos spesialist vurderes.

Hos oss får du en vurdering av tungefunksjon opp i mot spise- og svelgefunksjon, og uttale. Samtidig foretar vi en grundig førstegangssamtale hvor vi spør en del spørsmål som er relevante for en vurdering av tungens funksjon.
Øvelser for å styrke og bedre tungens funksjon blir gitt.

Logopedene hos oss søker stadig ny kunnskap om dette området, noe vi aktivt gjør gjennom faglitteratur, samarbeid med andre fagpersoner, nettverk og kursing.

Helfo har godkjent ankyloglossi som diagnose for refusjon ved behandling hos logoped for både barn og voksne – vi er behjelpelige i søknadsprosessen.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende drøfting rundt dine eller ditt barns utfordringer. Vi vil gjerne høre fra deg.