Stemmevansker

Hva er stemmevansker?

Logopedene Meek & Schjelderup bistår klienter som har vedvarende vansker med bruk av stemmen, f.eks for personer som opplever smerte og ubehag i stemmeapparatet, har avvikende stemmekvalitet (f.eks svak-, luftfylt-, hes-, presset- eller skjelvende stemme), og for personer som har mistet stemmen helt (afoni). Enkelte sykdommer, som f.eks Parkinsons sykdom og ALS gir som oftest stemmevansker.

Våre klienter kan ha «organiske årsaker» til stemmevanskene, der det f.eks er påvist polypper eller svulster på stemmebåndene, eller lammelser.

Vi møter også med klienter som kan ha «funksjonelle årsaker», som omhandler feilbruk eller misbruk av stemmen over tid, eller psykiske belastninger.

Logopedisk behandling

Før henvisning til logoped for stemmevansker må det foreligge en undersøkelse hos øre-nese- og halsspesialist. Logopedisk behandling tar sikte på å fjerne eller lindre vansken hos den enkelte klient gjennom blant annet stemmetrening, øvelser for pust og stemme, samt rådgivning for god stemmebruk.