Tungebånd

Hva er stramt tungebånd?

De fleste assosierer stramt tungebånd med at man strever med å få tungen ut av munnen, og at tungen blir «hjerteformet» i forsøket på å få strekke ut tungen (man ser da ikke en tydelig tungespiss). Dette er én form for stramt tungebånd, tungebåndet kan også være stramt på andre måter som ikke er like synlige:

  • Dersom tungebåndet er festet ute på spissen av tungen eller på fremre del av undersiden av tungen, omtales det som «anterior tounge tie» (ATP), og man kan se dette som en tydelig hvit streng under tungen når man forsøker å løfte den opp mot fremre gane. Normalutviklede tunger har også en synlig streng under tungen, men forskjellen mellom normalutviklede tunger og stramt anterior tungebånd er at personer med stramt tungebånd kan ha betydelig mindre bevegelsesfrihet med tungen som kan gi større utfordringer med f.eks amming, spising og uttale.

 

  • Dersom tungebåndet er festet på den bakerste delen av undersiden av tungen, omtales det som «posterior tounge tie» (PPT). I slike tilfeller kan barnet få tungen godt ut av munnen, men strever oftest med bevegelser opp mot ganen og til sidene i munnen. Enkelt forklart: For mye vev sitter fortsatt fast til munnbunnen som gjør at tunga ikke får bevege seg like fritt som den skal. Dette kan få konsekvenser både for språklyder, samt amming og spising (svelgfunksjon).

 

Vegring for tannpuss eller oversensitiv brekningsrefleks kan også være tegn på lite fleksibel tunge.

 

Stramt leppebånd

Leppebåndet (strengen) på tannkjøttet over fortennene kan også være stramt, og festet for langt ned (mellom der fortennene er eller skal komme frem). Dette kan skape utfordringer ved amming, da babyen ikke får godt nok tak om brystet med overleppen, eller tannstillingen utvikler seg til å ha store mellomrom mellom fortennene. Noen barn kan også ha vegring for tannpuss.

 

Symptomer stramt tungebånd baby

 

Symptomer stramt tungebånd barn

 

For mer informasjon vedrørende symptomer på stramt tungebånd, og vansker relatert til stramt tungebånd:

Link til informasjon fra «Ammehjelpen» vedr. spedbarn: Artikkel om stramt tungebånd
Link til dansk nettside med mye informasjon: http://www.stramttungebånd.dk
Link til Facebookgruppe: Norsk støttegruppe for stramt leppe- og tungebånd (Aktivt diskusjonsforum for og med foreldre og andre interesserte vedrørende stramt leppe- og tungebånd).

 

Vårt tilbud:

Logopedene Meek & Schjelderup søker stadig ny kunnskap om dette området, noe vi aktivt gjør gjennom faglitteratur, samarbeid med fagpersoner og kursing.

Vi kan tilby undersøkelse for å avdekke eventuelt stramt leppe- og/eller tungebånd, veiledning i for- og etterkant av et eventuelt inngrep, rådgivning om teknikker for å få mer bevegelighet i tungen og bedring av spise- og drikkefunksjon.

Vi tilbyr ikke ammeveiledning, men kan bistå i arbeidet med å få denne hjelpen. Vi kan anbefale annet helsepersonell som kan være behjelpelig i barnets situasjon, slik som osteopater, kiropraktorer og liknende yrkesgrupper som kan anbefales for barn som har ervervet mye spenninger i kroppen på grunn av stramt leppe- eller tungebånd.

 

Opplæringsloven og refusjon fra Helfo

Barn under 18 år går under Opplæringsloven og skal benytte det kommunale tilbudet i sin bostedskommune (f.eks logoped i PPT) – så fremt de har kapasitet og kompetanse på det gitte området. Vi er behjelpelige med å undersøke tilbudet i deres bostedskommune.
For å ta i mot henvisning med mulighet for refusjon fra Helfo må barnet ha henvisning fra spesialist som presiserer at barnet faktisk har en diagnose som er refusjonsbetinget:

  • Dysfagi: vansker med spising/svelging: feks. vansker med å amme (får ikke tak, mye klikkelyder, kaster opp/gulper mer enn normalt m.m), vansker med å føre mat inn i munnen/spisevegring, vansker med å bevege mat inne i munnen (noe som er hensiktsmessig for å mestre å tygge og/eller frakte maten bak mot svelget) eller vansker med selve svelgeprossessen.
  • Talevansker (uttalevansker)

Når vi mottar henvisningen sender vi den til Helfo for godkjenning, hvor behandlingstiden er omtrent to uker. Dersom man ønsker time før Helfo-godkjenning, eller man ikke oppfyller krav til diagnose, følger normale takster for privat logopedbehandling (se under fanen priser på vår hjemmeside).

Voksne (over 18 år): Ta kontakt med oss, så undersøker vi med bostedskommune om de har et faktisk tilbud for deg som voksen. Ved vansker med uttale (talevansker) eller spise/svelgevansker (dysfagi), vil behandlingen ofte kunne være gratis (Helfo-støtte).

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende drøfting rundt dine/barnets behov.