Kurs og veiledning

Vi tilbyr kurs og veiledning for blant annet barnehage- og skolepersonell.
Ta kontakt for å få et kurstilbud som passer deres behov.


Tegn til tale

Logopedene Meek & Schjelderup tilbyr kurs med innføring i dagligdagse tegn, samt hvordan man kan implementere det i barnehage og skole.
Nyttige stensiler, forslag til lærings-plattformer m.m. vil bli delt ut i forbindelse med kurset. Vi har muligheten til å skreddersy tilbudet ut fra barnehagens/skolens aktuelle behov.


Småbarnsstotring/stamming

Ofte er det utfordrende å skille mellom stotring og begynnende stamming hos små barn. Det kan være viktig med tidlig hjelp for å unngå at barna opplever unødig frustrasjon, utvikler negative følelser til det å snakke eller utvikler sekundæratferd (f.eks tramping, blunking og andre fysiske trekk for å forsøke å få ut ordene sine). Logopedene ved Meek og Schjelderup har begge mastergrad innenfor området stamming, og god erfaring med veiledning og tidlig innsats innenfor dette området.


Pedagogikk og språk

Logopedene Meek & Schjelderup kan gi en innføring i ulike pedagogiske apper, materiell og fremgangsmåter for å støtte opp under språk og kommunikasjon hos barn.
Vi tar også i mot forespørsler om enkeltemner, f.eks veiledning med tanke på uttaletrening (språklyder), og støtte til å videreutvikle barns talespråk eller språkforståelse.
Vi vektlegger materiell og aktiviteter som har vist seg å gi god effekt, samtidig som de er enkle å gjennomføre i en typisk hverdag i barnehager og skoler.