Tjenester

Vi tilbyr følgende private logopediske tjenester
for barn, unge og voksne:

 • Utredning
 • Behandling
 • Rådgivning
 • Veiledning og kurs
 • Grupper

Afasi

 • Talevansker eller forståelsesvansker
  etter slag og traume

Grupper

 • CIST-gruppe for afasirammede

Dysfagi

 • Spise- og svelgevansker

Dysartri

 • Utydelig tale, vansker med å uttale ord på grunn av sykdom eller skade i taleorganet eller nervene som kontrollerer dette

Stemmevansker

 • Stemmevansker etter skade, feilbruk av stemme eller operasjon (f.eks etter cancer i øre-, nese- hals-regionen)
 • LSVT-behandling for personer med Parkinson sykdom

Språkvansker

 • Uttale- og språklydsvansker
 • Vansker med språk-forståelse eller talespråk

Taleflytsvansker

 • Stamming
 • Løpsk tale

Leppe- og tungebånd

 • Diagnostisering og viderehenvisning
 • For- og etterarbeid etter ev. klipp

Kurs og veiledning

 • Spise- og svelgevansker (typisk for sykehjem/helsesenter)
 • Tegn til tale
 • Å skille mellom stamming og småbarnsstotring
 • Veiledning i pedagogisk materiale