TALEFLYTVANSKER

Hva er stamming?

Stamming kjennetegnes ved at man opplever hyppige brudd i dagligtalen. Disse bruddene forekommer som repetisjoner av lyder eller stavelser, blokkeringer av lyd og/eller luft, og forlengelser av lyder. Mange som stammer kan oppleve å ha negative tanker og følelser rundt egen stamming, noe som kan skape utfordringer i hverdagen. Hos Nidaros Logopedtjeneste møter du logopeder som ønsker å tilby en behandling tilpasset dine behov.

Det kan være utfordrende å skille mellom «småbarnstotring» og begynnende stamming hos barn i barnehagealder. En logoped kan være behjelpelig til å utrede dette.

Hva er løpsk tale?

Løpsk tale kan ha mange ulike kjennetegn. Generelt oppleves løpsk tale som utydelig, grunnet hurtig og usammenhengende tale. Typiske trekk for løpsk tale kan være utelatelser av lyder og stavelser, vansker med setningsoppbygging og å holde en rød tråd i samtalen. Andre symptomer kan også omhandle vansker med artikulasjon, streve med å finne de riktige ordene eller holde fokus under en samtale.

Mange med løpsk tale kan oppleve å ikke bli forstått av samtalepartner. Dette er en underdiagnostisert tilstand, som mange kan ha uten å være bevisst det. En logoped kan være behjelpelig med å utrede hva utfordringene dine er og gi veiledning for å styrke kommunikasjonen din.