STEMMEVANSKER

Hva er stemmevansker?

Logopedene Meek & Schjelderup bistår klienter som har vedvarende vansker med bruk av stemmen, f.eks for personer som opplever smerte og ubehag i stemmeapparatet, har avvikende stemmekvalitet (f.eks svak-, luftfylt-, hes-, presset- eller skjelvende stemme), og for personer som har mistet stemmen helt (afoni). Enkelte sykdommer, som f.eks Parkinsons sykdom og ALS gir som oftest stemmevansker.

Det kan være organiske årsaker til stemmevanskene, der det kan være påvist polypper eller svulster på stemmebåndene, eller lammelser. Funksjonelle årsaker til stemmevanskene kan omhandle feilbruk av stemmen over tid, eller psykiske belastninger.

Logopedisk behandling

Før henvisning til logoped for stemmevansker bør det foreligge en undersøkelse hos øre-nese- og halsspesialist. Logopedisk behandling tar sikte på å bedre vansken hos den enkelte klient gjennom blant annet stemmetrening, øvelser for pust og stemme, samt rådgivning for god stemmebruk.

Vi har sertifisering i LSVT, som tar sikte på behandling for personer Parkinsons sykdom.