STEMMEVANSKER

Hva er stemmevansker?

Stemmevansker kan oppstå på grunn av ulike sykdommer (nevrologisk eller organisk), feilbruk (funksjonelt) eller ved skade/traume. Stemmen kan oppleves som svakere, mer luftftylt, hesere eller mer ru enn vanlig. Emosjonelle faktorer kan også spille inn.

Organiske årsaker til stemmevansker kan være:
– polypper
– kreft
– Reinkes ødem
– reflux

Funksjonelle årsaker til stemmevansker kan være:
– stemmen brukes mye (i jobbsammenheng: lærer- og undervisningsyrker, og sangere, også personer som snakker mye)
– feilbruk av stemmen (feil stemmeleie eller kraftig bruk i perioder)
– emosjonelle påkjenninger

Sykdommer og skader som kan være årsak til stemmevansker:
– ALS
– Parkinsonisme
– Huntingtons sykdom
– Multippel Sklerose
– Cerebral Parese

Andre sammensatte årsaker:
EILO (exercised induced laryngeal obstruction) / ILO (induced laryngeal obstruction) / VCD (vocal cord dysfunction) er pustevansker som gjør at man får problemer med å puste inn. Èn grunn til at dette oppstår er fordi stemmebåndene lukker seg ved innpust. Årsaken til denne tilstanden er sammensatt og vansken oppstår ofte ved kraftig fysisk anstrengelse. Emosjoner og pustemønster kan også påvirke tilstanden.

Logopedisk behandling

Før henvisning til logoped for stemmevansker bør det foreligge en undersøkelse hos øre-nese- og halsspesialist. Logopedisk behandling tar sikte på å bedre vansken hos den enkelte klient gjennom blant annet trening for godt trykk på stemmen, øvelser for aktivering av god diafragmatisk pust, samt rådgivning for god stemmebruk. Behandlingen avhenger av den gitte diagnose og utfordring som foreligger, og tilpasses den enkelte.

Vi har sertifisering i LSVT, som tar sikte på behandling for personer Parkinsons sykdom.

Ta kontakt om du har spørsmål omkring stemmevansker.