REFUSJON / PRISER

Dersom man har behov for logopedisk behandling grunnet sykdom, skade eller lyte, har man i følge Lov om folketrygd § 5-10 rett på å få kostnadene dekket.
Dette forutsetter henvisning fra lege med diagnose som Helfo godkjenner.

Vi hjelper deg med å undersøke om du har rett på refusjon.

Ved øvrig behandling gjelder takster fastsatt av Helfo pr. 01.01.21:

    • Undersøkelse/utredning:                             1594 kr
    • Behandling à 60 minutter:                          1057 kr
    • Behandling à 45 minutter:                           798 kr