Priser

Logopedene Meek & Schjelderup følger takster for logopeder gitt av HELFO per 01.07.19. Enkelte klienter vil ha rett på å få logopedtilbudet dekt av HELFO. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.


    • Undersøkelse/utredning:                            1573 kr

    • Behandling à 60 minutter:                           1043 kr

    • Behandling à 45 minutter:                           787 kr