LOGOPEDENE

Nidaros Logopedtjeneste består av logopeder med mastergrad i logopedi fra Universitetet i Oslo.

Alle er medlemmer av Norsk Logopedlag (MNLL) – som arbeider i samsvar med de lover og regler som gjelder for det internasjonale forbundet for logopeder «The International Association of Logopedics and Phoniatrics» (IALP).

Siden 2017 har vi vært en etablert privat logopedtjeneste i Trondheim, og har erfaring med arbeid i barnehager, skoler, helsehus, sykehjem og fagskoler, både i Trondheim komme og nærliggende kommuner i Trøndelag. Vi er også praksisveiledere for logopedstudenter ved flere universitet i Norge.

Nidaros Logopedtjeneste driftes av Nina Persson Meek og Hilde SchjelderupNina Persson Meek

 • Master i logopedi, Universitetet i Oslo 2015
 • Årsenhet i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo 2013
 • Bachelor i pedagogikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 2012Hilde Schjelderup

 • Master i logopedi, Universitetet i Oslo 2015
 • Bachelor barnehagelærer, Dronning Mauds Minnes Høgskole (DMMH) 2010SERTIFISERINGER OG KURS

Vi deltar stadig på kurs og tar jevnlig sertifiseringer for å holde oss oppdatert innen de ulike logopediske fagfeltene.

Sertifiseringer

 • LIDCOMBE (behandlingsprogram for stamming hos førskolebarn)
 • Palin PCI- Palin Parent Child Interaction Therapy for children under seven who stammer (behandlingsprogram for stamming hos førskolebarn)
 • WISC (Wechlsers Intelligens Scale for Children)
 • LOGOS (test for utredning av dysleksi og andre lese- og skrivevansker for mennesker i alle aldre)
 • TALK TOOLS/OPT (Nivå 1 og 2)
 • LSVT (stemmebehandling for personer med blant annet parkinsonisme)

Kurs, fagdager og seminarer

Taleflyt

 • Stammebehandling- internasjonale perspektiver. The International Fluency Association (IFA).
 • Jane Harley- Acceptance Commitment Therapy for children who stammer. 
 • Ross Menzies- Practical methods for managing anxiety in adults who stutter. 
  (Afasidagene 2018, Statped Sørøst)
 • Intensive Modification Stuttering (IMS): A non-avoidance
  treatment program for adolescents and adults.
  (Hartmut Zückner, NLL sommerkonferanse, Fornebu)
 • New Directions in Stuttering Therapy.
  (Barry Guitar, Universitetet i Oslo)
 • Stamming i et kognitivt perspektiv. CBT (Cognitive Behaviour Therapy) i stammebehandling.
  (Stine Brubakk. Fagdag, Hedmark Logopedlag, Hamar)
Artikulasjon, munnmotorikk, og spise- og svelgvansker

 • Dysphagia workshop. Susan Balandin.
  (Universitetet I Tromsø)
 • Dysartri- bedömning och intervention.
  (Lena Hartelius. Trøndelag Logopedlag. Trondheim)
 • Artikulasjonstrening- med fokus på de som har et annet morsmål.
  (Ingebjørg Skaug. Fagdag, Trøndelag Logopedlag, Trondheim)
 • Functional assessment and remediation of tots (stramme leppe- og tungebånd), (Lori Overland, Barnas språksenter, Oslo)
 • A functional assessment of oral sensory motor/feeding disorders
  (Lori Overland, Barnas språksenter, Oslo)
 • Oral placement therapy/Talk Tools, nivå 1
 • Oral placement therapy/Talk Tools, nivå 2
 • Munnmotoriske forutsetninger for spising og tale 
  (Letsip/Castillo Morales. Trondheim)
 • Oralmotorisk kurs Letsip
  (Trøndelag Logopedlag, Stjørdal)
 • Innføring i PROMPT-metodikken.
  (Karin Brinkmann. Hedmark Logopedlag, Lillehammer)
 • Praktisk artikulasjonstrening 
  (Cochletten, Trondheim)
 • SVANTE-N. Testverktøy for artikulasjons- og nasalitetsvansker
  (Statped Midt)
 • DIAS (Diagnostisk verktøy for taleapraksi)
  (Statped Sørøst)Språkvansker og språklydvansker

 • What is DLD: heterogeneity in developmental language
  difficulties?
  (Maggie Snowling, NLL Sommerkonferanse, Fornebu)
 • Språklydvansker – hva er det og hva gjør vi?
  (Statped Sørøst)
 • Sertifiseringskurs i Reynells språktest 
  (Lesesenteret, UIS)
 • Språkvansker og dysleksi: Ulike vansker eller to sider av samme sak?
  (Statped Sørøst)
 • Grep om begreper – en metodikk for begrepslæring.
  (Trøndelag Logopedlag, Stjørdal)
 • Auditive prosesseringsvansker- APD
  (Statped Midt)
 • Kartleggingsverktøy TROG 2 og BPVS 2
  (Statped Midt)
 • Kartlegging av kommunikasjon hos førskolebarn
  (Statped midt)
 • Skolering i FLORO (kartlegging av ferdigheter som er knyttet til lesing og lesevansker hos elever med minoritetsspråklig bakgrunn)
  (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, Støren)
 • Kartlegging og tiltak for barn med språklydvansker – med fokus på POPT
  (Statped Sørøst)

Tegnspråk, og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

 • Norsk med tegnstøtte
  (Statped Midt)
 • Kartlegging av forutsetninger for å benytte alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)
  (Statped midt)
 • Tegnspråkkurs for nybegynnere/lett øvede, 20t.
  (Auglend barnehage tilrettelagt for hørselshemmede, Stavanger)

Afasi

 • Working with patients with Primary Progressive Aphasia
  (Loraine Obler, NLL Sommerkonferanse, Fornebu)
 • Afasi og flerspråklighet
  (Trøndelag logopedlag, Trondheim)
 • CIST (constraint induced speech therapy). Intensiv språktrening i gruppe.
  (St. Olavs Hospital, avd. Fys. med. Lian, Trondheim)
 • Hospitering CIST-gruppe
  (St. Olavs Hospital, logopeder ved Fys. med. Lian, Trondheim)
 • PALPA (psykolingvistisk testbatteri for språkprosessering ved afasi)
  (Nordland logopedlag, Nord universitet)Stemme

 • Principer för arbete med röstproblem
  (Jenny Iwarsson, NLL Sommerkonferanse, Fornebu)
 • Psykososialt perspektiv på stemme: stemme – kropp – pust
  (Regionalt stemmenettverk,  Statped Midt)
 • LSVT (stemmebehandling for personer med blant annet parkinsonisme)