Om oss

Logopedene Meek & Schjelderup består av fire logopeder. De har henholdsvis mastergrad i spesialpedagogikk med fordypning i logopedi fra Universitetet i Oslo, og mastergrad i logopedi fra NTNU, Trondheim. Alle er medlemmer av norsk logopedlag (MNLL), en organisasjon for logopeder som arbeider  i samsvar med de lover og regler som gjelder for «The International Association of Logopedics and Phoniatrics» (IALP).

Logopedene i Meek & Schjelderup har sin bakgrunn blant annet fra logopedisk arbeid i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnehager, skoler og Bufetat – og jobber nå med klienter i alle aldre.


Nina Persson Meek


 • Master i spesialpedagogikk, med fordypning i Logopedi fra Universitetet i Oslo 2015
 • Årsenhet i spesialpedagogikk ped Universitetet i Oslo 2013
 • Bachelor i pedagogikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 2012

 

Logopedene Meek & Schjelderup driftes av Nina Persson Meek og Hilde Schjelderup

 


Marthe Hoff

IMG_8441.jpg

 • Master i spesialpedagogikk, med fordypning i Logopedi fra Universitetet i Oslo 2011
 • Bachelor Allmennlærer Høgskolen i Sør-Trøndelag 2009

Silje Haukdal


Silje-Haukdal

 • Master i spesialpedagogikk, med fordypning i Logopedi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 2019
 • Bachelor i barnevernspedagogikk Høgskolen i Sør-Trøndelag 2011

Hilde Schjelderup


 

 • Master i spesialpedagogikk, med fordypning i Logopedi fra Universitetet i Oslo 2015
 • Bachelor barnehagelærer, Dronning Mauds Minnes Høgskole 2010

 

Hilde er for tiden ute i permisjon

Logopedene Meek & Schjelderup driftes av Nina Persson Meek og Hilde Schjelderup

 

Sertifiseringer og kurs

Vi deltar jevnlig på kurs og tar sertifiseringer for å holde oss oppdatert på fagfeltet og for å kunne tilby best mulig behandling.

Sertifiseringer

 • LIDCOMBE, program for behandling av stamming hos førskolebarn.
 • Palin PCI- Palin Parent Child Interaction Therapy for children under seven who stammer. Program for behandling av stamming hos førskolebarn.
 • WISC, Wechlsers Intelligens Scale for Children.
 • LOGOS, test for utredning av dysleksi og andre lese- og skrivevansker for mennesker i alle aldre.
 • TALK TOOLS/OPT (nivå 1 og 2)
 • LSVT, stemmebehandling for personer med parkinson sykdom

Kurs, fagdager og seminar

Taleflyt

 • «Stammebehandling- internasjonale perspektiver.» The International Fluency Association (IFA), Statped sørøst, Oslo. 08-09.02.2019 Jane Harley- Acceptance Commitment Therapy for children who stammer. 08.02.2018. Ross Menzies- Practical methods for managing anxiety in adults who stutter. 09.02.2018.
 • «Intensive Modification Stuttering (IMS): A non-avoidance
  treatment program for adolescents and adults», Hartmut Zückner, NLLS sommerkonferanse, Fornebu, 07.06.18
 • «Acceptance Commitment Therapy for children who stammer», Jane Harley, Statped Sørøst, 08.02.18
 • «Practical methods for managing anxiety in adults who stutter», Ross Menzies, Statped Sørøst, 08.02.18
 • «Lidcombe», behandlingsprogram for tidlig stamming, Statped Midt, 31.08.17 og 01.09.17
 • «New Directions in Stuttering Therapy» Barry Guitar, Universitetet i Oslo, 04.09.17
 • «Stamming i et kognitivt perspektiv. CBT (Cognitive Behaviour Therapy) i stammebehandling.» Stine Brubakk. Fagdag, Hedmark Logopedlag, Hamar. 13.01.2015

Artikulasjon, munnmotorikk, og spise- og svelgevansker

 • «Dysphagia workshop.» Susan Balandin. Kurs v/Universitetet I Tromsø. 26-28.10.2018.
 • Dysartri- bedömning och intervention.» Lena Hartelius. Kurs v/Trøndelag Logopedlag. Trondheim. 04.10.2018
 • “Artikulasjonstrening- med fokus på de som har et annet morsmål.» Ingebjørg Skaug. Fagdag, Trøndelag Logopedlag, Trondheim. 19.04.2018.
 • «Functional assessment and remediation of tots» (Stramme leppe- og tungebånd), Lori Overland, Barnas språksenter, Oslo, 26.04.18
 • «A functional assessment of oral sensory motor/feeding disorders», Lori Overland, Barnas språksenter, Oslo, 25.04.18

 • «Oral placement therapy/Talk Tools», nivå 2, 18. – 19.01.18
 • «Oral placement therapy/Talk Tools», nivå 1, 02. – 03.11.17 
 • «Munnmotoriske forutsetninger for spise og tale» Letsip/Castillo Morales. Trondheim, 19.10.17
 • «Innføring i PROMPT metodikken.» Karin Brinkmann. Kurs, Hedmark Logopedlag, Lillehammer. 17.01.2017.
 • «Oralmotorisk kurs» Letsip, Trøndelag Logopedlag, Stjørdal, 13.09.16
 • «Praktisk artikulasjonstrening» Cochletten, Trondheim, 13.04.16
 • «SVANTE-N. Testverktøy for artikulasjons- og nasalitetsvansker» Statped Midt, 21.01.16.
 • «Språklydvansker – hva er det og hva gjør vi?» Statped Sørøst, 16.11.16

Språkvansker/lesevansker

 • «What is DLD: heterogeneity in developmental language
  difficulties?», Maggie Snowling, NLLs Sommerkonferanse, Fornebu, 08.06.18
 • «Sertifiseringskurs i Reynells språktest», Lesesenteret, UIS, 13.-14.04.18 
 • «Språkvansker og dysleksi: Ulike vansker eller to sider av samme sak?» Statped Sørøst, 23.05.17.
 • «Grep om begreper- en metodikk for begrepslæring.» Fagdag, Trøndelag Logopedlag, Stjørdal. 31.03.2017.
 • «Auditive prosesseringsvansker- APD». Kurs, Statped Midt, Heimdal. 03.05.2017.
 • «Språkvansker – hva er det og hva gjør vi?» Statped Sørøst, 15.11.16
 • «Kartleggingsverktøy TROG 2 og BPVS 2» v/Statped Midt, Fagtorg PPT, 24.08.16
 • «Kartlegging av kommunikasjon hos førskolebarn» v/Statped midt, Fagtorg PPT, 23.08.16
 • «Skolering i FLORO» (kartlegging av ferdigheter som er knyttet til lesing og lesevansker hos elever med minoritetsspråklig bakgrunn) Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, Støren, 11.11.15 og 24.11.15
 • «Grep om begreper» Trøndelag Logopedlag, Statped Midt, 23.09.15

Tegnspråk, og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

 • «Norsk med tegnstøtte» Statped Midt, 03.10.17
 • «Kartlegging av forutsetninger for å benytte alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)» v/Statped midt, Fagtorg PPT, 23.08.16
 • «Tegnspråkkurs for nybegynnere/lett øvede» 20t, Auglend barnehage tilrettelagt for hørselshemmede, Stavanger, 30.03.-22.06.11

Afasi

 • «Working with patients with Primary Progressive Aphasia», Loraine Obler, NLLs Sommerkonferanse, Fornebu, 08.06.18
 • «Afasi og flerspråklighet», Trøndelag logopedlag, Trondheim, 20.11.17
 • «Afasidagene», (praksisrettet kurs om afasi), Statped sørøst, Oslo, 26.-27.10.17
 • «CIST» (en metode for å trene opp språkfunksjonen etter ervervet hjerneskade – taletrening som foregår i grupper), St. Olavs Hospital, avd. Fys. med. Lian, Trondheim, 25.10.17
 • Hospitering CIST-gruppe,  ved Fys. med. Lian, 14.11.18
 • «PALPA» (psykolingvistisk testbatteri), Nordland logopedlag, Nord universitet, 27.-28.09.17

Stemme

 • «Principer för arbete med røstproblem», Jenny Iwarsson, NLLs Sommerkonferanse, Fornebu, 08.08.18
 • «Psykososialt perspektiv på stemme: stemme – kropp – pust»,  Regionalt stemmenettverk,  Statped, 02.03.18