LOGOPEDENE

Nidaros Logopedtjeneste består av logopeder med henholdsvis mastergrad i logopedi fra Universitetet i Oslo.

Alle er medlemmer av Norsk Logopedlag (MNLL), en organisasjon for logopeder som arbeider i samsvar med de lover og regler som gjelder for «The International Association of Logopedics and Phoniatrics» (IALP).

Nidaros Logopedtjeneste driftes av Nina Persson Meek og Hilde SchjelderupNina Persson Meek

 • Master i logopedi, Universitetet i Oslo 2015
 • Årsenhet i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo 2013
 • Bachelor i pedagogikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 2012Hilde Schjelderup

 • Master i logopedi, Universitetet i Oslo 2015
 • Bachelor barnehagelærer, Dronning Mauds Minnes Høgskole (DMMH) 2010SERTIFISERINGER OG KURS

Vi deltar stadig på kurs og tar jevnlig sertifiseringer for å holde oss oppdatert innen de ulike logopediske fagfeltene, for slik å kunne tilby best mulig behandling.

Sertifiseringer

 • LIDCOMBE (behandlingsprogram for stamming hos førskolebarn)
 • Palin PCI- Palin Parent Child Interaction Therapy for children under seven who stammer (behandlingsprogram for stamming hos førskolebarn)
 • WISC (Wechlsers Intelligens Scale for Children)
 • LOGOS (test for utredning av dysleksi og andre lese- og skrivevansker for mennesker i alle aldre)
 • TALK TOOLS/OPT (Nivå 1 og 2)
 • LSVT (stemmebehandling for personer med parkinsonisme)

Kurs, fagdager og seminarer

Taleflyt

 • «Stammebehandling- internasjonale perspektiver.» The International Fluency Association (IFA), Statped sørøst, Oslo. 08-09.02.2019 Jane Harley- Acceptance Commitment Therapy for children who stammer. 08.02.2018. Ross Menzies- Practical methods for managing anxiety in adults who stutter. 09.02.2018.
 • «Intensive Modification Stuttering (IMS): A non-avoidance
  treatment program for adolescents and adults», Hartmut Zückner, NLLS sommerkonferanse, Fornebu, 07.06.18
 • «Acceptance Commitment Therapy for children who stammer», Jane Harley, Statped Sørøst, 08.02.18
 • «Practical methods for managing anxiety in adults who stutter», Ross Menzies, Statped Sørøst, 08.02.18
 • «New Directions in Stuttering Therapy» Barry Guitar, Universitetet i Oslo, 04.09.17
 • «Stamming i et kognitivt perspektiv. CBT (Cognitive Behaviour Therapy) i stammebehandling.» Stine Brubakk. Fagdag, Hedmark Logopedlag, Hamar. 13.01.2015
Artikulasjon, munnmotorikk, og spise- og svelgvansker

 • «Dysphagia workshop.» Susan Balandin. Kurs v/Universitetet I Tromsø. 26-28.10.2018.
 • Dysartri- bedömning och intervention.» Lena Hartelius. Kurs v/Trøndelag Logopedlag. Trondheim. 04.10.2018
 • “Artikulasjonstrening- med fokus på de som har et annet morsmål.» Ingebjørg Skaug. Fagdag, Trøndelag Logopedlag, Trondheim. 19.04.2018.
 • «Functional assessment and remediation of tots» (Stramme leppe- og tungebånd), Lori Overland, Barnas språksenter, Oslo, 26.04.18
 • «A functional assessment of oral sensory motor/feeding disorders», Lori Overland, Barnas språksenter, Oslo, 25.04.18
 • «Oral placement therapy/Talk Tools», nivå 2, 18. – 19.01.18
 • «Oral placement therapy/Talk Tools», nivå 1, 02. – 03.11.17 
 • «Munnmotoriske forutsetninger for spise og tale» Letsip/Castillo Morales. Trondheim, 19.10.17
 • «Innføring i PROMPT metodikken.» Karin Brinkmann. Kurs, Hedmark Logopedlag, Lillehammer. 17.01.2017.
 • «Oralmotorisk kurs» Letsip, Trøndelag Logopedlag, Stjørdal, 13.09.16
 • «Praktisk artikulasjonstrening» Cochletten, Trondheim, 13.04.16
 • «SVANTE-N. Testverktøy for artikulasjons- og nasalitetsvansker» Statped Midt, 21.01.16.Språkvansker/lesevansker

 • «What is DLD: heterogeneity in developmental language
  difficulties?», Maggie Snowling, NLLs Sommerkonferanse, Fornebu, 08.06.18
 • «Språklydvansker – hva er det og hva gjør vi?» Statped Sørøst, 16.11.16
 • «Språkvansker – hva er det og hva gjør vi?» Statped Sørøst, 15.11.16«Sertifiseringskurs i Reynells språktest», Lesesenteret, UIS, 13.-14.04.18
 • «Språkvansker og dysleksi: Ulike vansker eller to sider av samme sak?» Statped Sørøst, 23.05.17.
 • «Grep om begreper – en metodikk for begrepslæring.» Fagdag, Trøndelag Logopedlag, Stjørdal. 31.03.2017.
 • «Auditive prosesseringsvansker- APD». Kurs, Statped Midt, Heimdal. 03.05.2017.

 • «Kartleggingsverktøy TROG 2 og BPVS 2» v/Statped Midt, Fagtorg PPT, 24.08.16
 • «Kartlegging av kommunikasjon hos førskolebarn» v/Statped midt, Fagtorg PPT, 23.08.16
 • «Skolering i FLORO» (kartlegging av ferdigheter som er knyttet til lesing og lesevansker hos elever med minoritetsspråklig bakgrunn) Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, Støren, 11.11.15 og 24.11.15

Tegnspråk, og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

 • «Norsk med tegnstøtte» Statped Midt, 03.10.17
 • «Kartlegging av forutsetninger for å benytte alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)» v/Statped midt, Fagtorg PPT, 23.08.16
 • «Tegnspråkkurs for nybegynnere/lett øvede» 20t, Auglend barnehage tilrettelagt for hørselshemmede, Stavanger, 30.03.-22.06.11

Afasi

 • «Working with patients with Primary Progressive Aphasia», Loraine Obler, NLLs Sommerkonferanse, Fornebu, 08.06.18
 • «Afasi og flerspråklighet», Trøndelag logopedlag, Trondheim, 20.11.17
 • «Afasidagene», (praksisrettet kurs om afasi)Statped sørøst, Oslo, 26.-27.10.17
 • «CIST» (constraint induced speech therapy). Intensiv språktrening i gruppe, St. Olavs Hospital, avd. Fys. med. Lian, Trondheim, 25.10.17
 • Hospitering CIST-gruppe,  ved Fys. med. Lian, 14.11.18
 • «PALPA» (psykolingvistisk testbatteri), Nordland logopedlag, Nord universitet, 27.-28.09.17Stemme

 • «Principer för arbete med röstproblem», Jenny Iwarsson, NLLs Sommerkonferanse, Fornebu, 08.08.18
 • «Psykososialt perspektiv på stemme: stemme – kropp – pust»,  Regionalt stemmenettverk,  Statped, 02.03.18