Dine rettigheter

Her finner du informasjon om dine rettigheter som pasient. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har ytterligere spørsmål om dine rettigheter.

 


Når har man rett til å få behandlingen hos privat logoped dekket av Helfo?


  • Dersom man har behov for logopedisk behandling eller etterbehandling grunnet sykdom, skade eller lyte, og det offentlige ikke kan tilby den aktuelle behandlingen man har behov for, har man rett på å få kostnadene dekket.

Logopedene Meek & Schjelderup følger ellers takster gitt av HELFO.


 


Hva kan man søke hos NAV hjelpemiddelsentralen og hvordan går man frem?


Logopedene Meek & Schjelderup kan være behjelpelige med søknadsprosessen til NAV hjelpemiddelsentral ved dokumentert behov for ulike hjelpemidler.

Aktuelle hjelpemidler kan f.eks være følgende:

  • Behov for utprøving av talemaskiner
  • Behov for utstyr til munnmotorisk trening

 


Hvilke rettigheter har man på skolen, studiet eller arbeidsplassen?


Logopedene Meek & Schjelderup kan være behjelpelig med å undersøke hva du har krav på med tanke på tekniske hjelpemidler og andre tilrettelegginger på skole, studie eller arbeidsplass.

Aktuelle problemstillinger kan f.eks være:

  • Tilrettelegging av prøver, eksamen og arbeidsforhold dersom man stammer, har dysleksi, språkvansker eller andre forhold som kan være til hindring for deg.