COVID-19

Logopedene Meek & Schjelderup følger gjeldende retningslinjer gitt fra Helsedirektoratet omkring smittevern, og har gode rutiner på våre kontorer og ved hjemmebesøk/utreise.

Vi tilbyr videokonsultasjoner ved behov – vi hjelper deg med å koble deg på.