COVID-19

Nidaros Logopedtjeneste følger gjeldende retningslinjer gitt fra Helsedirektoratet omkring smittevern, og har gode rutiner på våre kontorer og ved hjemmebesøk, eller barnehage- og skolebesøk.

Vi tilbyr videokonsultasjoner ved behov – vi bistår deg med å koble deg på.