Velkommen

Logopedene Meek & Schjelderup består av 4 logopeder som tilbyr veiledning og logopedisk behandling for barn, unge og voksne i Trondheim og nærliggende kommuner i Trøndelag.

Ved behov møter vi klienter der de er – f.eks i barnehager, skoler, sykehjem, rehabiliteringsenter eller hjemme hos klienten. Vi har også mulighet for å ta i mot klienter på vårt kontor i midtbyen, Schultz gt. 2-4, 7013 Trondheim, og ved Fosen DMS (Brekstad).

Vi tilbyr oppstart av behandling senest 2 uker fra henvisningen er mottatt hos oss.

Logopedene Meek & Schjelderup tilbyr også utredning og behandling i ferier, og kan ta i mot henvisninger og klienter dersom kommunale tilbud avvikler ferie eller har redusert kapasitet i perioder.

Vi er medlemmer av Norsk Logopedlag (MNLL)
Vi har mønsteravtale med Helfo