Logopedene Meek & Schjelderup

NY ADRESSE

Vi har flyttet til VÅR FRUE GATE 2, 7013 Trondheim. Velkommen til våre nye lokaler 🙂

pr. 20.05.20

Logopedene Meek & Schjelderup tar i mot for behandling i våre kontorlokaler, foretar hjemmebesøk og benytter videokonsultasjoner. Vi følger de nasjonale retningslinjer for smittevern i vår praksis. Ta kontakt med oss for mer informasjon.


Logopedene Meek & Schjelderup består av fire logopeder som tilbyr veiledning og logopedisk behandling for barn, unge og voksne i Trondheim og nærliggende kommuner i Trøndelag.

Logopedene Meek & Schjelderup kan tilby utredning og behandling i skoleferier.

Vi tilbyr rask oppstart av behandling senest 2 uker fra henvisningen er mottatt hos oss.

Vi er medlemmer av Norsk Logopedlag (MNLL)
Vi har mønsteravtale med Helfo