Logopedene Meek & Schjelderup

NY ADRESSE

Vi har flyttet til VÅR FRUE GATE 2, 7013 Trondheim. Velkommen til våre nye lokaler 🙂

SOMMER 2020

Logopedene Meek & Schjelderup tar i mot henvisninger og tilbyr behandling samtlige uker i sommermånedene.

Ta kontakt med oss på epost eller på administrasjonstelefonen 465 23 285 om det skulle være behov.

pr. 20.05.20

Logopedene Meek & Schjelderup tar i mot for behandling i våre kontorlokaler og benytter videokonsultasjoner. Vi følger de nasjonale retningslinjer for smittevern i vår praksis. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Vi er tilgjengelig på epost og telefon alle virkedager.


Logopedene Meek & Schjelderup består av fire logopeder som tilbyr veiledning og logopedisk behandling for barn, unge og voksne i Trondheim og nærliggende kommuner i Trøndelag.

Ved behov møter vi klienter der de er – f.eks i barnehager, skoler, sykehjem, rehabiliteringssenter eller hjemme hos klienten, samt i våre kontorlokaler i Trondheim sentrum.

Logopedene Meek & Schjelderup kan tilby utredning og behandling i skoleferier.

Vi tilbyr rask oppstart av behandling senest 2 uker fra henvisningen er mottatt hos oss.

Vi er medlemmer av Norsk Logopedlag (MNLL)
Vi har mønsteravtale med Helfo